นิสสันร่วมต้านโควิด 19 ออกใบอนุญาตสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้วัดอุณหภูมิแบบที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับตัวบุคคล

 นิสสันสนับสนุนการต่อสู้โรคโควิดด้วยการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่พัฒนาโดยบริษัทฯ

นิสสันอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่มีต้นทุนไม่สูงมากมาใช้เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19 ภายใต้เงื่อนไขปฏิญญาการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (IP Open Access Declaration Against COVID-19) ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การลงนามในปฏิญญาถือเป็นการประกาศว่า นิสสันจะไม่ยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ การออกแบบ หรือลิขสิทธิ์ในการดำเนินงานการต่อสู้กับโรคระบาด

ใบอนุญาตนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่พัฒนาโดยบริษัท ชิโน คอร์ปอเรชั่น (Chino Corp) และบริษัท ไซโก้ เอ็นพีซี คอร์ปอเรชั่น (Seiko NPC Corp) โดยทางบริษัท ชิโน ได้ใช้เทคโนโลยีของนิสสันในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์วัดอุณหภูมิบนร่างกายแบบไร้การสัมผัสซึ่งสามารถตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่สูงได้อย่างรวดเร็ว

ไซโก้ เอ็นพีซี ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ภายใต้ใบอนุญาตย่อยของเทคโนโลยีจาก บริษัท ไอเอชไอ แอร์โรว์ สเปซ จำกัด (IHI Aerospace Co., Ltd.) โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้ถูกใช้ในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้การสัมผัสในหลายบริษัทอุปกรณ์ตรวจวัดถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สนามบิน และสถานพยาบาล เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้การสัมผัสของนิสสันจะตรวจจับรังสีอินฟราเรดจากวัตถุหรือพื้นที่ และสามารถแสดงภาพ เช่น ภาพการกระจายอุณหภูมิที่มีความละเอียดประมาณ 2,000 พิกเซล และสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเซ็นเซอร์ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านการออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีของนิสสันสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.nissan-global.com/EN/LICENSE/.