นิสสัน มุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้านยนตรกรรมระบบพลังงานไฟฟ้า บริจาค นิสสัน ลีฟ เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 5 คัน

นิสสัน มุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้านยนตรกรรมระบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

นิสสันบริจาค นิสสัน ลีฟ เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 5 คัน ให้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันยานยนต์ชั้นนำ

 นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย นำโดย ราเมช นาราสิมัน (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริษัท ร่วมกับ สรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ รองประธานสายงานวางแผนองค์กร ส่งมอบ นิสสัน ลีฟ เจเนอเรชั่นแรก จำนวน 5 คัน ให้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล (ซ้ายสุด) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กฤษฎา อุตตโมทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคม สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,
และพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมรับมอบ

 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าผลักดันการใช้ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้บริจาค นิสสัน ลีฟ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 5 คัน ให้แก่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, สถาบันยานยนต์, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและวิจัยในด้านเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

การบริจาค นิสสัน ลีฟ ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเปิดประตูสู่การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้าผ่านประสบการณ์จริง สำหรับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ของยนตรกรรมเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำด้านยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า นิสสันมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและค้นคว้าวิจัย อันจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่ใช้งานระบบพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน การบริจาคในครั้ง เป็นการต่อยอดจากการบริจาค นิสสัน ลีฟ เจนเนอเรชั่นแรกให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปีที่ผ่านมา

 “นิสสัน ลีฟ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของนิสสันในสร้างสรรค์ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ในวันนี้ เรายินดีที่มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวในพิธีส่งมอบรถยนต์  “การได้เรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจากของจริงอย่างใกล้ชิด จะช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยอันทรงคุณค่า รวมถึงสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า”

การบริจาคนิสสัน ลีฟ เจเนอเรชั่นแรก ให้แก่สถาบันการศึกษาและสถาบันยานยนต์ ยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกมาสู่ประเทศไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เริ่มจำหน่ายรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดประเทศไทย อาทิ นิสสัน ลีฟ ใหม่ และ นิสสัน คิกส์        อี-พาวเวอร์ ใหม่ เป็นต้น

นิสสัน ลีฟ คือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกที่มีการผลิตเพื่อจำหน่าย เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบัน มียอดขายทั่วโลกกว่า 500,000 คัน