บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ
“องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขา สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขา สื่อและสิ่งพิมพ์ ภายใต้แบรนด์ “รางวัลไทย” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของการรับรอง การทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยคณะกรรมการและคณะทำงานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ได้พิจารณาคุณสมบัติการบริหารและพัฒนาองค์กรของ บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งได้มีกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานและมอบรางวัลในพิธีฯ โดยมีคุณสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง ผู้ช่วยกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้แทน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา