ประธานคณะกรรมการ ฮอนด้า คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2022

พิทักษ์ พฤทธิสาริกร
ประธานคณะกรรมการ ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2022 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ขับเคลื่อนฮอนด้าครองแบรนด์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
อันดับ 1 ในใจลูกค้าชาวไทย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รับรางวัล BUSINESS+ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต (ขวา) องคมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์ยนตรกรรมคุณภาพ และการยกระดับการขายและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ฮอนด้าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา สะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทโดยหนึ่งในผู้บริหารที่มีส่วนขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล BUSINESS+ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงคะแนนโหวตผู้บริหารสูงสุดในแต่ละสาขาผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อค้นหาผู้บริหารที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรมให้เป็นสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรชั้นนำ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไป
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับรางวัล TOP CEO OF THE YEAR ที่ได้รับ ดูเหมือนเป็นรางวัลที่ให้กับตัวบุคคล แต่สำหรับผมมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของฮอนด้า ประเทศไทย และเป็นรางวัลของพนักงานฮอนด้าทุกคน ทุกคะแนนโหวตที่ได้รับ สะท้อนถึงพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรไปข้างหน้า เพราะทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเพียงคนเดียว ดังนั้น ผมจึงเป็นเพียงตัวแทนของพนักงานทุกคนในการรับรางวัลนี้ ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมโหวตทุกท่านที่ให้รางวัลนี้กับฮอนด้า ประเทศไทยครับ”

ทั้งนี้ นายพิทักษ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดชาวไทยที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อาทิ การขับเคลื่อนฮอนด้าให้ประสบความสำเร็จด้วยการเติบโตทางด้านยอดขายมาอย่างต่อเนื่อง สามารถครองยอดขายอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และครองยอดขายอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าชาวไทยเสมอมา ส่งผลให้ฮอนด้าคว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี (TAQA: Thailand Automotive Quality Award) ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ประเภทยี่ห้อที่น่าเชื่อถือต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2563) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารที่นำองค์กรก้าวผ่านเหตุการณ์และความท้าทายต่าง ๆ อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่สังคมปลอดมลพิษและปลอดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการดำเนินงานของฮอนด้า ปี พ.ศ. 2593 ในด้านสังคม เป็นผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ซึ่งเป็นกองทุนที่เตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงผลักดันโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนฮอนด้าสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่