มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

             มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น นำโดย มร. โอซามุ มาสุโกะ ประธานคณะกรรมการ มร. ทาคาโอะ คาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ มร. โยอิชิโร ยาตาเบ  กรรมการอำนวยการร่วมฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ให้การต้อนรับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนำคณะส่งเสริมการลงทุนเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมูลค่าสูงในประเทศไทย พร้อมแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

จากซ้ายไปขวา:

 

  1. มร. โยอิชิโร ยาตาเบ  กรรมการอำนวยการร่วมฝ่ายปฏิบัติการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น
  2. นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  3. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
  4. มร. ทาคาโอะ คาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น
  5. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
  6. มร. โอซามุ มาสุโกะ ประธานคณะกรรมการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น
  7. นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
  8. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  9. มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 

 

# # #