มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ
‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ
‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’
ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาลภาคใต้
มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลในภาคใต้เป็นครั้งแรก ได้แก่ โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งเป้าติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ตามแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน 

มร. ชิน คุโบะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวภายในพิธีส่งมอบว่า “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของเรา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยมีเป้าหมายที่มุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยเราวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์รวมถึงค่าบำรุงรักษา ในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน”

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ทำการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ให้กับโรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 3 และ 4 ที่ได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2565 และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทางภาคเหนือเป็นแห่งที่สอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2565

นายแพทย์กัมปนาท เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล โดยหลังจากการติดตั้ง ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ทำให้เราสามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาพัฒนาการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการและดูแลคนในชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น”  

ทางด้าน นายแพทย์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “โครงการนี้มีส่วนช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ถึงเดือนละร้อยละ 20 จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละประมาณ 150,000 บาท แต่หลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงเฉลี่ยเหลือเพียงเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งสำคัญมากสำหรับโรงพยาบาลของเรา ที่กำลังวางแผนพัฒนาส่วนต่างๆ ผมจึงขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาบริการและการดำเนินการของเรา”

โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ จะช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 400,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย สอดคล้องกับพันธกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

นอกจากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังเปิดตัวแนวคิดริเริ่มและโครงการอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง ประกอบด้วย การติดตั้งแผงโซล่าร์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานในแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 6,100 ตันต่อปี และการฟื้นฟูผืนป่าภายใต้โครงการ ‘รากกล้าแห่งความยั่งยืน’ รวมถึงการดำเนินการด้านธุรกิจที่มุ่งลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลง ร้อยละ 40  ผ่านการพัฒนาการผลิตและคิดค้นพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้มียอดจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต