หยุดยาวทั้งที MG ขอชวนลูกค้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มาร่วมสนุกกับกิจกรรม “Let’s Go ทั่วไทย…ไปได้กับ EV”

เพียงทำตามกติกาง่าย ๆ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
1. แชร์โพสต์นี้ไปที่ Facebook ของคุณ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
2. โพสต์รูปทริปการเดินทางสุดเร้าใจของคุณด้วย MG ZS EV หรือ NEW MG EP ในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้
3. บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อรถยนต์ MG ของคุณในทริปนั้น

รางวัลที่ 1
รูปที่ได้ยอดไลก์มากที่สุดอันดับที่ 1-2 ได้รับ DJI Osmo Mobile 3 มูลค่า 4,090 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2
รูปที่โดนใจคณะกรรมการได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 20 ธ.ค. 64 – 2 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 ม.ค. 65 ทาง Facebook MG Thailand

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

#NEWMGEP
#MGZSEV
#MGcarsTH
#PassionDrives

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม:
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 2 มกราาคม 2565 โดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ทำผิดกติกา
3. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. ที่ Facebook MG Thailand
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมาเพื่อแจ้งข้อมูล ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และที่อยู่ เพื่อยืนยันรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 – 7 มกราาคม 2565 ภายในเวลา 23:59 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที
5. รูป และเนื้อหาที่ได้ยอดไลก์มากที่สุดอันดับที่ 1-2 ได้รับ DJI Osmo Mobile 3 มูลค่า 4,090 บาท จำนวน 2 รางวัล (ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ภายในวันที่13 มกราคม 2565)
6. รูป และเนื้อหาที่โดนใจคณะกรรมการ ได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล
7. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่าน ถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
9. พนักงานบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด รวมถึงพนักงานของผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ไม่สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้
10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตาที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับผู้ได้รับรางวัล
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า