ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน”

ฮอนด้า จัดแคมเปญ
“เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน”
เดินหน้าเชิญชวนลูกค้าตรวจสอบรถยนต์อยู่ในข่ายต้องเข้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมอย่างต่อเนื่อง
เข้ารับบริการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ

เพราะความปลอดภัยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักการดำเนินธุรกิจของฮอนด้าในปีพ.ศ. 2593 เพื่อมุ่งสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero Traffic Collision Fatalities) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของลูกค้าด้วยความห่วงใยเสมอมา เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน เดินหน้าแคมเปญ “เปลี่ยน…
ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” แจ้งลูกค้าฮอนด้าที่มีรถยนต์อยู่ในข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการ สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้า
ทั่วประเทศ 228 แห่ง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ฮอนด้าได้ให้ความสำคัญในการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในการนำรถยนต์
เข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้รถยนต์รุ่นที่
เข้าข่ายได้มากที่สุด ปัจจุบัน พบว่ายังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนผู้ครอบครอง จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ซึ่งฮอนด้าได้ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมแคมเปญ “เปลี่ยน… ให้ปลอดภัย
เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” ในครั้งนี้

สำหรับรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม เฉพาะรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายรุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2014 (พ.ศ. 2541 – 2557) ได้แก่

 • บริโอ้
  • รุ่นปี ค.ศ. 2012 -2014 (พ.ศ. 2555 – 2557)
 • บริโอ้ อเมซ
  • รุ่นปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
 • ซิตี้
  • รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 1999 (พ.ศ. 2541 – 2542)
  • รุ่นปี ค.ศ. 2003 – 2013 (พ.ศ. 2546 – 2556)
 • แจ๊ซ
  • รุ่นปี ค.ศ. 2004 – 2006 (พ.ศ. 2547 – 2549)
  • รุ่นปี ค.ศ. 2009 – 2013 (พ.ศ. 2552 – 2556)
 • ซีวิค
  • รุ่นปี ค.ศ. 2001 – 2014 (พ.ศ. 2544 – 2557)
 • แอคคอร์ด
  • รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2000 (พ.ศ. 2541 – 2543)
  • รุ่นปี ค.ศ. 2003 – 2012 (พ.ศ. 2546 – 2555)
 • ซีอาร์-วี
  • รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2000 (พ.ศ. 2541 – 2543)
  • รุ่นปี ค.ศ. 2002 – 2011 (พ.ศ. 2545 – 2554)
  • รุ่นปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
 • สตรีม
  • รุ่นปี ค.ศ. 2002 – 2004 (พ.ศ. 2545 – 2547)
 • ฟรีด
  • รุ่นปี ค.ศ. 2009 – 2013 (พ.ศ. 2552 – 2556)
 • โอดิสซีย์
  • รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 1999 (พ.ศ. 2541 – 2542)
  • รุ่นปี ค.ศ. 2004 – 2006 (พ.ศ. 2547 – 2549)

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรถยนต์ฮอนด้าที่อยู่ในข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในถุงลม ด้วยการกรอกหมายเลขตัวถังรถยนต์ ได้ที่ https://vinsearch.honda.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Honda Call Center โทร 02 341 7777 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง