ฮอนด้า ส่งมอบรายได้ 1 ล้านบาท
จากงานวิ่งการกุศล

ฮอนด้า ส่งมอบรายได้ 1 ล้านบาท
จากงานวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair 2022”
สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลในอยุธยาและปราจีนบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.ทาเคชิ คัมเบะ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร นายไพโรจน์ ศรียุกต์รัตน์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารและความร่วมมือ
และ นางอัญชลี ชาลีจันทร์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์ มอบรายได้จากการจัดกิจกรรม
“Honda RUN We Share Wheelchair 2022” ให้แก่ โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้สำหรับจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ โดยมี นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายภาณุ ติสระพงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการโรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี และนางอัญชลี ชาลีจันทร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์ มอบรายได้จากการจัดกิจกรรม “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” ให้แก่ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้สำหรับจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ โดยมี ทพญ. ประถม เจตินัย (ที่สองจากซ้าย) ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” ของพนักงานฮอนด้าและครอบครัว ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และสื่อมวลชน ให้แก่ โรงพยาบาลอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

กิจกรรม “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ตามเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการทำประโยชน์
เพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ
จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการอยู่ ควบคู่กับการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใส่ใจสุขภาพของพนักงานในองค์กรและครอบครัว รวมถึงสื่อมวลชน ในปีนี้ยังได้ขยายการรับสมัครไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 1,600 คนโดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Run หรือการวิ่งเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิ่งสะสมระยะจากที่ไหนและเวลาใดก็ได้ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีเวลาให้เก็บสะสมระยะทางเดิน-วิ่งผ่านระบบออนไลน์ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565 และเลือกสะสมระยะทางเดิน-วิ่งได้ 2 ระยะ ได้แก่ 15 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร ผู้ที่ทำสำเร็จตามระยะทางที่เลือกจะได้รับเหรียญรางวัลจากฮอนด้า
นอกจากนี้ พนักงานฮอนด้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยังได้รับดิจิทัลโทเคนในแอปพลิเคชัน CANDEE ซึ่งฮอนด้าได้ริเริ่มแอปฯ นี้ สำหรับเป็นแพลตฟอร์มบันทึกและสะสมกิจกรรมการทำความดีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานฮอนด้าก่อนขยายสู่การใช้งานขององค์กรภายนอก โดยพนักงานสามารถสะสมดิจิทัลโทเคนและแลกเปลี่ยนเป็นรีวอร์ดหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้


นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “เงินสมทบทุนที่ทางฮอนด้ามอบให้ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาประชาชนชาวอยุธยา โดยจัดสรรไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลประชากรในชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยโควิดในคลินิกระบบทางเดินหายใจ อาทิ เครื่องวัดความดัน ชุดตรวจหูและตา รถเข็น ฯลฯ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการให้การรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วน รวมทั้งดูแลภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคไต โรคตา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์และอาการปวดเรื้อรัง ที่ต้องการบำบัดอาการปวดได้ดีและสามารถบรรเทาการปวดสำหรับผู้ป่วยในชุมชน”

ทพญ.ประถม เจตินัย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า “โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ รู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากฮอนด้ามาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย เครื่อง Oxygen High Flow เตียงผู้ป่วย รถเข็น และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันและมีคุณภาพ นับเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคนไข้ทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อร้ายแรง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ รวมถึงผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง ให้ได้รับความปลอดภัย พร้อมสร้างความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาลฯ ให้กับประชากรในเขตพื้นที่ให้บริการ จำนวน 75,213 คนต่อไป”

ฮอนด้า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” เพื่อช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน และช่วยขับเคลื่อนสังคมคุณภาพตลอดไป