เอ็มจี เดินหน้าโครงการ Together for Better Thailand

เอ็มจี เดินหน้าโครงการ Together for Better Thailand
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย สานต่อโครงการ Together for Better Thailand ส่งมอบความห่วงใยจากใจสู่พี่น้องชาวไทย ร่วมช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับ Together for Better Thailand โครงการเพื่อสังคมของ เอ็มจี ที่ได้ริเริ่มในปี 2562 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤติและภัยพิบัติต่างๆ ล่าสุด จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด เอ็มจี รับรู้ถึงความสูญเสีย เดือดร้อนของประชาชนคนไทย จึงเร่งส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ หน่วยงานทั้งภาครัฐอย่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อใช้สัญจร แจกจ่ายสิ่งของในพื้นที่ประสบภัยหลายพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้รถกระบะยกสูงอย่าง MG EXTENDER ต่อเนื่องด้วยการผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่หลายหมู่บ้านยังคงมีระดับน้ำยังท่วมสูง และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยได้ระดมกำลังจากทั้งพนักงาน และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในพื้นที่อย่าง M2 MotorSport เสริมทัพด้วยตัวแทนสื่อมวลชนลำเลียงถุงยังชีพ ทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ “คาราวาน เอ็มจี” ร่วมภารกิจบรรจุถุงยังชีพ ลงพื้นที่แจกจ่าย ส่งมอบกำลังใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบอุทกภัย       

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวารินชำราบเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่า “เราสามารถส่งมอบถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้ถึงมือชาวบ้านทั้งที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและตามบ้านเรือน รวมทั้งสิ้น 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหาดสวนสุข (เตาอิฐ) ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนคูยาง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหาดคูเดื่อ และชุมชนท่ากกแห่ พร้อมร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยมุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ววัน ในส่วนของแผนงานโครงการเพื่อสังคม Together for Better Thailand ในระยะถัดไปนั้น เอ็มจี ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยให้สามารถผ่านพ้นทุกวิกฤติ และภัยพิบัติไปด้วยกันต่อไป”