GPI ประกาศ เลื่อนวันการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41(ครั้งที่ 3)

   

       แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” อีกครั้ง ตามกำหนดการล่าสุดระหว่าง วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ไปเป็น วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วัน V.I.P :     วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

วัน Press Day :     วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันสำหรับประชาชนทั่วไป :  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน

  วันเสาร์-วันอาทิตย์   เปิดให้เข้าชมงาน เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

  วันธรรมดา     เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน :                 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี